За какво е необходимо да се посочи MEMO и в какви случаи?

Memo, destination Tag, Payment_id, бележка или коментар за плащане-Това е допълнителна опция за адрес в данните, която е задължителна за попълване. Този етикет служи като идентификатор на клиента, който прехвърля средства на адреса на Услугата или всяка платформа. Тази бележка за плащане се използва в онези мрежи, където това е предвидено от механиката на самата мрежа, като Ripple, Binance chain, Stellar, Toncoin и други. При прехвърляне на средства към лични портфейли етикетът не е задължителен. Но ако бъдете помолени да го посочите, тогава това трябва да се направи.